S R E B R O  -  Z N A K   W Y T W Ó R C Y
IMIENNIK
PIECZĘĆ


Jesteśmy producentem biżuterii wykonanej ze srebra .

Nie sprzedajemy wyrobów srebrzonych ani posrebrzanych.
Wszystkie nasze  wyroby posiadają próbę 925

PRÓBA 925

Wyroby pochodzace z naszej pracowni są sygnowane  znakiem złotniczym
( imiennikiem -"responsibility mark") nadanym nam przez Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie. Nr. ewid.znaku 11 618