Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Duża srebrna zakładka do książki Mądra Sowa z bursztynem
Szybki podgląd
325,00 zł
Srebrny Naszyjnik Kogut z Bursztynem (wisiorek + łańcuszek)
Szybki podgląd
280,00 zł
Srebrny Broszkowisior Słoneczko
Szybki podgląd
145,00 zł
Złocony Naszyjnik Magiczne Słońce z Bursztynem (wisiorek + łańcuszek)
Szybki podgląd
255,00 zł
Srebrny Naszyjnik Bursztynowe Serduszko rozm. M (wisiorek + łańcuszek)
Szybki podgląd
170,00 zł
Rozszerzony Srebrny Komplet Amber 846B z Bursztynem (bransoletka+naszyjnik+kolczyki)
Szybki podgląd
620,00 zł
Wisiorek Koniczynka Srebrny Płatek
Szybki podgląd
125,00 zł
Srebrny Komplet Mądra Sowa (naszyjnik + kolczyki)
Szybki podgląd
345,00 zł
Strona głównaRegulamin

RegulaminKlient, który dokonał transakcji, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
przysyłając do nas oświadczenie e-mailem w terminie 60 dni od dnia wydania mu rzeczy
a pieniądze zostaną odesłane na jego konto po odebraniu zwrotu.


REGULAMIN SKLEPU art-srebro.pl - obowiązujący od 25.12.2022

 
1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu art-srebro.pl jest firma:
" KWANT " Jarosław Kosiedowski
Długie Ogrody 2/63
80-765 Gdańsk
NIP:      583-208-87-69
REGON: 190582405

Podstawowy rachunek bankowy:
Bank ING  53 1050 1764 1000 0090 6529 0950

Rejestr: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Organ prowadzący: Minister Rozwoju i Technologii

Nr. ewid. działalności gospodarczej 44083
nadany przez Prezydenta Miasta Gdańsk

Nr. ewid. znaku wytwórcy 11 618
nadany przez Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

w dalszej części nazywany Sprzedającym.

1.2. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

1.3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

1.4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 
2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

2.1. Firma „Kwant" umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a firmą "Kwant".

2.3. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne,
że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.

Przed odmową realizacji nasza firma podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

2.4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów,
w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

2.5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

a)    Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami, tj. takimi przedsiębiorcami, do których nie stosuje się przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

b)    W stosunku do Umowy sprzedaży Towarów zawartej z Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

c)    Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

d)    Przedsiębiorca po otrzymaniu Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towarów, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.

e)    W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.

f)    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

b) telefonicznie, poprzez kontakt pod nr telefonu: 502-567-705

c) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: sklep-online@art-srebro.pl

3.2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są codziennie w godzinach 9.00 – 18:00.
Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

3.4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

3.5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

3.6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

3.7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 3.6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną firmie "Kwant" co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.

3.8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 3.6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

3.9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz "Kwant" umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

3.11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 3.9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

3.12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
- dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
- transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych  
- płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 
4. CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają 23% VAT (są cenami brutto).
Cena produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
Ceny podane przy poszczególnych towarach nie zawierają kosztów wysyłki.
4.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych produktów, jak również wycofywania artykułów ze sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia.
 
4.3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy:

a)    przelew bankowy bezpośrednio na nasze konto, przed dostawą.
b)    płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
c)    przelew bankowy, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym przelewy 24 lub PayPal
d)    „za pobraniem” spedytorowi Poczty Polskiej, firmy kurierskiej w miejscu dostawy.
W placówce Poczty Polskiej lub w pkt. odbioru Paczkomatu InPost,

W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek "Kwant" lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia.
W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

d) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
 
4.4. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayPal, przelewy24 oraz imoje.
 
4.5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
Faktura jest wystawiana, jeżeli podany zostanie poprawny numer NIP oraz nazwa firmy. Data wystawienia faktury jest datą wysyłki towaru.
 
4.6. Dla osób fizycznych faktura wystawiana jest tylko na żądanie. Kupujący powinien zgłosić chęć otrzymania faktury zaraz po złożeniu zamówienia, zanim jeszcze dokona wpłaty.
 
5. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

5.1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.

5.2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej.

5.3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług tj. spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o.. Sprzedawca umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.


6. REKLAMACJA TOWARU

6.1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Nasza firma odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

6.2. Firma „Kwant" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

6.4. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie na adres:
PNP EXPRESS
''Kwant'' Kosiedowski Jarosław
Obrońców Pokoju 16
Pruszcz Gdański

Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

6.6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

6.7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6.8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.

FORMULARZ REKLAMACYJNY KWANT

7. ZWROT TOWARÓW-ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1.Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 60 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

7.4. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.5. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie Państwu dostarczony w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.7. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres:
PNP EXPRESS
''Kwant'' Kosiedowski Jarosław
Obrońców Pokoju 16
Pruszcz Gdański

lub do Paczkomatu:
SYN01M  
Objazdowa 5a
Straszyn 83-010
sklep-online@art-srebro.pl  
502 567 705

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), nie później niż 7 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9a. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa klient.


FORMULARZ ZWROTU KWANT


8. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

8.2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

8.3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) dostęp do sieci Internet,

b) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne).

c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

8.4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail (sklep-online@art-srebro.pl)
Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 7 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

8.5. Informujemy, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.


9. POLITYKA COOKIES

9.1. Sklep internetowy art-srebro.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.
Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

9.2. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową art-srebro.pl. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika.
Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

9.3. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych ani innych poufnych informacji.
9.4. Rodzaje wykorzystywanych Cookies.
Stosowane przez art-srebro.pl Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z sklepu internetowego art-srebro.pl

9.4a. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

•    Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
•    Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
•    Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
•    Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
•    Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

9.5. Wykorzystywanie plików cookies w art-srebro.pl
Art-srebro.pl wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a)    konfiguracji serwisu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu
b)    rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
c)    zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika
d)    zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści
e)    uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie oraz rozpoznania Użytkownika, który wcześniej korzystał z Serwisu
f)    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
g)    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
h)    optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
i)    realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym rozpoznania Użytkownika który w przeszłości korzystał z Serwisu, a obecnie korzysta ponownie i nie przeszedł procesu logowania
j)    zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

9.6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a)    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Sieć reklamowa [administrator cookies: Sales & More SA, ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa].

 
10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI

10.1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest firma:

" KWANT " Jarosław Kosiedowski

Długie Ogrody 2/63
80-765 Gdańsk
Tel.: 502 567 705
e-mail: sklep-online@art-srebro.pl

10.2. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

10.3. Cel i czas przetwarzania danych:

a) Cel - przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

b) Czas - dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

10.4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

10.5. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych można zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

10.6. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.7. Informacja o profilowaniu danych osobowych:

a) w związku z działalnością naszego sklepu internetowego przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów w celu profilowania. Proces ten polega na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych w celu analizy i   oceny cech osobowych w celu zapewnienia lepszych usług oraz dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji naszych Klientów.

b) w ramach profilowania możemy analizować dane takie jak historię zakupów, preferowane kategorie produktów, częstotliwość zakupów oraz inne czynniki, które pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów i zapewnić im bardziej spersonalizowane doświadczenie zakupowe.

c) efektem profilowania może być dostarczanie spersonalizowanych ofert, rekomendacji produktów, a także dostosowywanie treści naszej strony internetowej oraz komunikacji marketingowej do indywidualnych preferencji Klientów.

d) zapewniamy, że profilowanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, a naszym celem jest zapewnienie lepszych usług oraz zwiększenie satysfakcji naszych Klientów.

10.8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

10.9. Kupujący zakładając konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Sprzedającego serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od naszej firmy.

10.10. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Wszystkie materiały prezentowane na stronie należą do sklepu art-srebro.pl
Zdjęcia prezentujące dany towar, ich kolor, mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.

11.2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by oferowany towar był jak najwyższej jakości.

11.3. Oferowane produkty, zarówno biżuteria jak i srebrne upominki (srebrne smoczki, srebrne grzechotki, srebrne sztućce) nie są zabawkami i nie powinny być używane przez dzieci.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Spory rozstrzygane są przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów.

11.5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

11.6. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

11.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.


Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookies
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl